مسجد جامع قم

مسجد جامع قم از نظر قدمت، پس از مسجد امام حسن عسکری(ع) کهن‌ترین مسجد شهر قم…