کارخانه بلورسازی قم

کارخانه بلورسازى قم بعد از میرزا تقى‌خان [امیرکبیر] بکلى خراب شد و از میان رفته بود. پس از آمدن به قم خانه‏‌زاد خواست متاعی در قم رواج بدهد که در نظر مبارک همایونى جلوه کند و از این ولایت خراب هم یک متاعى در حضور مبارک مقبول افتاده باشد، هیچ‌‏چیزى را از بلورسازى بهتر ندانست که کار کند و راه بیندازد، تنخواهى از خود براى این کار داد و از تهران و سایر جاها چند نفر استاد قابل فرستاد آوردند و کارخانه را راه انداخت، در دو ماه قبل، بلورى بیرون آمد که کمال امتیاز داشت، نمونه براى نواب معتمد الدوله و اولیاى دولت فرستاد که ملاحظه کنند، خیلى پسند فرمودند و تمجید کرده بودند که این کار را مهمل نگذارید و رواج بدهید. خانه‌‏زاد، از آن وقت تا حال آنچه لازم بود، از پول و اسباب براى این کار از خود داد و غفلت نکرد، حالا بلورى براى حضور مبارک از قرار سیاهه على حده‏ ۹، از این کارخانه ساخته و فرستاده شد که از لحاظ انور همایونى بگذرد و اگر پسند طبع مبارک افتاد و اجازه کار کردن و راه افتادن این کارخانه مقرر مى‏شود که مشغول این خدمت باشم، و الا پسند نفرموده و صلاح ندانند دیگر کار نشود، و در صورتى که خاطر مبارک همایونى به راه افتادن این کارخانه علاقه پذیرد، تنخواهى باید مرحمت بشود، به عنوان قرض به خانه‌‏زاد که بعضى اسباب‌هاى خوب براى این کار خریده بشود و تحصیل شود و کارخانه را هم از نو بسازم. متعهد و ملتزم مى‏شوم که ده درجه از این بهتر بلور بیرون بیاید و به نظر مبارک برسد، که پسند بفرمایند و تنخواه دیوان را هم بدون کسر رد کند و از تصدق سر مبارک این کار رواجى پیدا کند و متاعى باشد که در هرجا به فروش برسد و همه‏‌کس به میل خاطر خریدارى کند. تا حال خیلى زحمت این کار را خانه‌‏زاد کشیده است. بعد از این را به هرطور که خاطر مبارک علاقه پذیرد و مقرر دارند اطاعت ب‏کند.
 
سفرهاى ناصرالدین ‏شاه به قم، متن، ص: ۲۸۴
[نقش مهر پشت سند]: محم

لوستر با نقش ناصرالدین شاه، محل نگهداری: موزه آستانه قم، عکس از مهیار موسوی
لوستر با نقش ناصرالدین شاه، محل نگهداری: موزه آستانه قم، عکس از مهیار موسوی

مهدى ابن محمد [اعتضاد الدوله‏]
[متن دستخط حاشیه سند]: امین الملک، بلورها را به حضور بیاورید و کمال تحسین و تمجید را از براى عمل کارخانه که بسیار خدمت کرده‏اند و ابدا آن کارخانه را موقوف ندارند و روزبه‏روز در آن کارخانه سعى نمایند، اما تجربه شده است که هر وقت دیوان از براى… ۱۰ قبیل کارها پول داده است، آن کار به اتمام نرسیده است و پول از میان رفته است. اگر پول به عنوان قرض می‌‏خواهد تمسک شرعى بنویسد، به مهر علما ممهور کند، التفات خواهد شد.


اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)