گزارش سه بلای طبیعی، قطحی و گرانی در روستای قاهان در خلجستان قم

0

مخفی نماناد که در سنه ۱۳۴۴ قمری مطابق با ۱۳۰۴ شمسی در سیم ماه شوال المکرم مطابق با ۲۶ حمل برفی آمد رد قاهان و بلکه در تمام دهات خلج و درختها تمام دارای شکوفه بودند و تمام شکوفه ها را فاسد کرد. به اندازه که آدمی که صد هزار گردو بر می داشت یک دانه برداشت و کسی که ده خروار توت بر می داشت تخمینا سی من بزحمات بر می‌داشت مگر انگور که خوب آمده بود دیگر هیچ میوه نبود و حرره ضیاءالدین مقیمی.
منبع: کانال تلگرامی استاد جعفریان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.