سندی از خاندان سادات معصومی قم

0

خاندان سادات معصومی قم از خاندان قدیم قم‌اند. آقای مهندس مهدی معصومی تصویر سندی از نیای خود فرستاده‌اند تا خوانده شود. اسناد یکی از منابع بسیار مهم در روشن شدن تاریکی‌های تاریخ است. متن خوانده شده در حد بضاعت چنین است:
«اعترف باالتوکیل فی الامر المرقوم فی السفر المرقوم فی الورقه [سجع دو مهر بیضوی] احمد ابن محمود الطباطبایی ۱۳۱۴٫ وکیل مطلق و نایب مناب شرعی خود گردانید جناب مستطاب آقای آقا میرزا بزرگ خلف مرحوم آمیرزا سید مهدی قمی جناب مستطاب سلاله السادات والا طیاب آقای آقا زین العابدین را در خصوص اخذ و دریافت نمودن حقوق و مستمری که از ادارۀ جلیلۀ مالیّه قم اخذ و دریافت نماید در این خصوص وکیل بلاعزل است. و این چند کلمه بر سبیل وکالت نامچه قلمی گردید و کان ذلک علی النهج المرقوم به تاریخ یوم سیزدهم شهر ربیع الثانی من شهور ۱۳۳۲ [نقش مهر] آقا بزرگ الحسینی. [ناخوانا]۱۳
همان‌گونه که ملاحظه شد سند، وکالتنامه‌ای بلاعزل است. آقای مهندس معصومی برای رسالۀ دانشگاهی خود به بنیاد قم‌پژوهی مراجعه داشت. وی موضوع پایان‌نامۀ خود را با عنوان «بازشناسی و تحلیل ابنیۀ قاجاری راه شوسۀ قم تهران» به پیشنهاد بنده و تحت اشراف استادان خود در دانشگاه هنر اصفهان انتخاب کردند و موفق گردیدند بسیاری از ابنیۀ تخریب شده را با استفاده از بررسی‌های میدانی و عکس‌های هوایی و تاریخی بازآفرینی مجازی نمایند. انصافا” این رساله کاری ارزشمند و با اصلاحاتی زیبندۀ چاپ است. همچنین از آقای محمدعلی باقرزاده که در خواندن متن سند مساعدت نمودند، تشکر می‌شود.
سید محسن محسنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.