گزارشی کوتاه از مجلس حضرت معصومه

0

گزارش کوتاهی از مجلس حضرت معصومه در ضمن مقاله «معرفی برخی از نسخ طرفه شبیه خوانی»(به زبان آذری[درست ترکی آذری]) از روانشاد جابر عناصری در فصلنامه گنجینه اسناد، س5، ش19-20، ص7-11چاپ شده وتصویر فهرست مجلس حضرت معصومه (س) هم گذاشته شده است. ایشان مرقوم داشته‌اند: «به جز در یک مورد و آن هم در مجلس وفات حضرت معصومه، مشخصات سرایندگان نسخه‌های تعزیه معلوم نشد. ظاهرا سراینده غمنامه حضرت معصومه شخصی به نام ملارضا بوده و یا این اسم از آن کاتب یا محرر شبیه‌نامه بوده است. تنها در مجلس یاد شده و در کنار فهرست اسامی شبیه‌خوانان، فهرست لوازم و اسباب مجلس ویژه اجرای شبیه‌نامه وفات حضرت معصومه قید شده است.» شایسته است مجالس تعزیه در مورد حضرت معصومه درکتابی گردآوری و بررسی شود.
سید محسن محسنی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.