نقشه‌ی هوایی سد کبار قم

0
سد کبار قم، تصویر از کتاب معماری اسلامی یوسف کیانی، ترسیم‌کنننده مشخص نیست (شاید ماکسیم سیرو)
سد کبار قم، تصویر از کتاب معماری اسلامی یوسف کیانی، ترسیم‌کنننده مشخص نیست (شاید ماکسیم سیرو)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.