معرفی اجمالی کتاب تاریخ قم

تاريخ قم نوشته ؛ حسن بن محمد بن حسن قمی و ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی، به تصحيح سيد جلال الدين طهرانی، چاپ اول، تهران، 1313 ش و چاپ دوم، 1361 انتشارات طوس، تهران، است.
مقدمه مصحح]
بسم اللّه الرحمن الرحيم اين كتاب كه از نظر قارئين گرام می گذرد كتاب تاريخ قم تأليف حسن بن محمّد بن حسن قمی از علماء مائه چهارم هجری است كه آن را در سال 873 قمری بتشويق صاحب بن عباد اسماعيل كافی الكفاة در عصر فخر الدّوله ديلمی بعربی تأليف نموده اصل اين كتاب كه بعربی بوده است در ايام ما كسی آن را نديده و بعدا در سال 308 و 303 هجری بتوسط حسن بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی بفارسی ترجمه گرديده است
اين كتاب مشتمل بر بيست باب بوده است بطوری كه مؤلّف در فهرست مندرجات می نويسد
ولی تا حال نسخ تاريخ قم فارسی كه ديده شده است بيش از پنج باب آن را نداشته مانند همين نسخه كه مورد مطالعه آقايان واقع مى گردد نميدانيم به عربی هم بيش از يك جلد شامل پنج باب تأليف نشده و يا آنكه مترجم بيش از پنج باب آن را ترجمه نموده است در هر صورت اين كتاب از نفايس كتب تاريخى است كه مشتمل بر فوائد بسياری مى‌باشد و ما آن را از روى نسخه كه بسال 1001 تحرير شده بطبع رسانيديم و فهرست مفصّلى از اعلام و اماكن ضميمه آن ساختيم اميدواريم كه اين گونه خدمات ناقابل ما مورد قبول واقع گردد .
طهران- 13 – آذر ماه 1313 ش مطابق دوّم رمضان 1353 ق سيد جلال الدين طهرانی
ابوالفضل قیامی

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)