مقابر تاریخی گنبد سبز قم به روایت مریم سمیعی

0

در انتهای خیابان چهارمردان قم، درون باغ نه چندان بزرگى پر از درختان انار، انجیر و برگهاى زیباى پاییزى، سه بناى تاریخى بجا مانده از دوران صفوى، به فاصله ى چند ده قدمى یکدیگر قرار دارند که آرامگاه خاندان صفى فرمانروایان مستقل قم در قرن هشتم هجری قمری هستند.
این مجموعه بنام “باغ گنبد سبز” در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده است.
مریم سمیعی 

آذر ۱۳۹۸

مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
باغ مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
باغ مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم
مقابر تاریخی گنبد سبز قم
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی
مقابر تاریخی گنبد سبز قم، عکس از مریم سمیعی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.