پل‌های قدیم و جدید قم

0

از قراری که در تاریخ قدیم قم نوشته است: «رودخانه قم را چهار پل بوده است.
پل اول – را عبدویه بن عامر بن سعد‌بن احوص اشعری بنا نهاده و او از جمله پل‌های محکم و بغایت مشرف و عالی بوده.
پل دوم – معروف به « نطره یکجه» بوده است و او بر در مسجد جامع بنا شده، آن را یحیی بن علی عبدالله اشعری بنا نموده.
پل سیم – را ابو‌علویه حسین بن عمران اشعری بنا نهاده والیوم منهدم و خرابست.
پل چهارم – قنطره سهلویه قدیم است و آن را سهل بن علی بن سهل بن یسع اشعری بنا نهاده است و آن یازده طاق است.»
و این چهار پل که در تاریخ قدیم قم نوشته است یکی از آنها خراب و باقی محکم و استوار بوده که از آنها عبور می‌نمودند، امروز از هیچ کدام اثری نیست.
اکنون نیز رودخانه مشتمل است بر چهار پل: یکی متصل به دروازۂ خاک‌فرج ابتدای بازار، دروازه‌ای که فعلا خیابان شده، از بناهای سلاطین صفویه بوده و مشتمل بر یازده طاق بوده و چون شکست یافته و مشرف به انهدام بوده، در سنه یک‌هزار و دویست و نود و دو (۱۲۹۲) علیخان سنقری نایب‌الحکومه قم سقف چشمه‌های او را برداشت و بر روی پایهای او سقفی مرتفع بزد و در وسط پل برای هر دو چشمه یک طاق زد، و مشتمل بر ده طاق محکمگردانید و مبلغ دو هزار و دویست و هشتاد و دو تومان به مصرف این کار رسانید؟
این پل بعدها نیز تعمیر شده و چشمه دیگر به آن اضافه نمودند، و چون با عبور وسائط نقلیه امروز، تنگ و مناسب نبود در سال ۱۳۲۱ شمسی حاج محمد رضا تاجر قمی در پیاده رو
از دو طرف به آن اضافه نمود و پل را عریض کرد.
پل دوم – پلی است که تقریبا سی سال پیش کمپانی لنج به جهت وسایل نقلیه خط اصفهان نزدیک شاه جمال ساخت، ولی فعلا بواسطه باریکی آن وسایل نقلیه اصفهان از روی
آن پل نمی روند و از خیابان صفائیه عبور می کنند.
پل سوم – پلی است که اخیرا برای عبور قطار کاشان ساخته اند و خط آهن از روی آن عبور می کند.
پل چهارم – پلی است که اخیرا مرحوم حاج سید رضا تاجر قمی معروف به آهنچی مقابل خیابان موزه و قبرستان نو ساخته‌اند و باعث آبادی آن حدود شد.

منبع: کتاب تاریخ قم مرحوم محمد حسین ناصرالشریعه

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.