تیمچه قم به روایت مریم سمیعی

0

تیمچه زیباى بازار قم با بزرگترین سقف ضربی در ایران که توسط استاد حسن قمی مشهور به معمارباشی صد و اندى سال قبل براى معامله فرش ساخته شد.

پ.ن) در راسته بازار و مسیر تیمچه، تابلوى نازیبایى را در باب رعایت حجاب، کاسبى نصب کرده بود که یاد سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی رو زنده کرد برام که به زیبایى نوشته بود:
هرکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید..
مریم سمیعی
آذر ۱۳۹۸

تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
بازار بزرگ قم، عکس از مریم سمیعی
بازار بزرگ قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی
تیمچه بزرگ بازار قم، عکس از مریم سمیعی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.