نوروزنوشتِ نهم: «ارسال پیشکش نوروزی»

0

رونوشت تلگراف امین‌السلطان به عباس میرزا نایب‌الایاله در باب ارسال پیشکشی نوروزی، پاسخ عباس میرزا مبنی بر امتثال امر و ارسال مبلغ مذکور:

تلگراف امین‌السلطان به عباس میرزا در باب پیشکش نوروز

 

«از طهران به‌قم/ نواب والا امیرزاده عباس میرزا نایب‌الاباله زبد اجلاله پنجاه تومان پیشکشی نوروزی قم را تلگرافا حواله دهید که باید مطابق معمول تقدیم خاک‌پای مبارک گردد.

امین‌السلطان 27 رجب‌المرجب»

منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شناسه سند 296/21546

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.