پاره‏ای لغات و اصطلاحات پزشکی در زبان و لهجه قمی

0

1 . گَل و گوشه (مربوط به گلو و گوش) = اُوریون .
2 . کُپَه = سالک .
3 . بَسْ یا وَرْ بَسْ (بست) = قوابخ روده .
4 . پس افتادن = سکته کردن .
5 . درد دل کهنه = زخم معده یا روده اثناعشر .
6 . دَمْ دِل یا رُوْ دِل = اِمْتلاء و پری معده .
7 . بُؤیه (واو همزه تلفظ می‏شود) زدن یا اُر زدن = استفراغ .
8 . بُوک = زگیل .
9 . بَخْتَک = نَیْدلان ، کابوس .
10 . بیج (بر وزن هیچ) = به کسی گفته می‏شود که چشم او واسوخته است و پلک‏ها رابا سرعت به هم می‏زند .
11 . تب لازم = سِلْ .
12 . تیکه رو تیکه = تداخل در غذا
13 . دختر پسرو = خنثی ، دو جنسی .
14 . داغْمَه (با سکون غین و فتحه میم) = صله روی زخم ، نوعی تاول .
15 . دُشْوَه (با دال مضموم و سکون شین و فتحه واو) = غده چرکی در پیشانی و بهندرت در نقاط دیگر بدن .
16 . شکم رُوه = اسهال ، به هم خوردن مزاج .
17 . آتِشَک (با الف کشیده و کسره تا و فتحه شین) = سوزاک ، سفیلیسن .
18 . گُل چَمَکی (با فتحه چ و میم) = گل پنیرک ، از گیاهان طبی است .
19 . گوُرْ مُوْن (با ضمه گاف و سکون واو و ضمه میم) = ورم دردناک در گردن وصورت .
20 . مَهَوْ (با فتحه میم و ها) = شیرین بیان ، از گیاهان طبی است .
21 . دل پیچه ، حالتی در معده یا روده‏ها که گاهی احساس درد می‏شود و گاهی ساکتمی‏گردد .
22 . خیز چشم (با کسره خ) = ورم اطراف چشم .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.