اقلیم و فرهنگ مردم قم

0

در این‌جا اقلیم معرب لغت آب و هوا و معادل انگلیسی آن climate است. آب و هوا ویژگی دراز مدت و غالب جوی یک منطقه را گویند که می‌تواند مولفه‌های فرهنگی جامعه‌ها را متأثر سازد. فلات ایران در منطقه گذار اقلیمی از خشکی مزمن رنج می‌برد. در این منطقه آب و هوایی، در بخشی از سال سیستم‌های مدیترانه¬ای – مانند ناوه آن – با خود تمام ویژگی‌های آب و هوایی مدیترانه‌ای را به همراه می‌آورد و در بخش دیگر سال سیستم‌های پر فشار جنب حاره‌ای هوای خشک و بدون بارش را حاکم می‌کنند.
در چنین شرایط اقلیمی، که ناهنجاری آب و هوایی از خصیصه‌های بارز آن محسوب می‌شود، اعتماد به بارش ناچیز است. بارش بی‌ثبات و کم است. پدیده‌های اقلیمی این محیط، پدیده‌هایی بزرگ و مافوق قدرت و توانایی بشری است. پدیده‌هایی مانند خشک‌سالی¬های عمیق، خورشید سوزان، طوفان‌های سهمگین، خشکی و کم‌ آبی خارج از اراده بشر است. طبیعی است انسان صحرا نشین یا به دنبال این باشد که بر جبر طبیعی غلبه کند یا مقهور او شود و همه چیز را به قضا و قدر نسبت دهد. مسئولیت ناپذیری، اعتقاد افراطی به قضا و قدر، قانون‌گریزی و بسیاری دیگر از خصوصیات اخلاقی می‌تواند ریشه در شرایط محیطی جوامع داشته باشد.
ویژگی‌های فرهنگی، متأثر از شرایط آب و هوایی هستند. نظریات گوناگونی تأکید بر اثر اقلیم بر فرهنگ جوامع دارد. این گپ‌ و‌ گفت به دنبال بررسی اثرات اقلیم بر شرایط اخلاقی، نگرش‌ها و اعتقادات مردم این خطه از سرزمین‌مان ایران دارد. امید است بتوانیم انتظارات شنوندگان را بر آورده سازد.
دکتر محمد سلیقه

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.