قم و محقق ژاپنی

0

«قم در سدۀ پیش، رابطۀ دستگاه حکومت قاجار با روحانیون و تبدیل این شهر به حوزه و مرکز مهم مذهبی، موضوع پژوهش آقای تاکامیتسو شیماموتو محقق تاریخ اسلام معاصر و مدرس دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا بود که بنیاد حوزۀ علمیۀ آیت‌الله حایری را در این شهر در سال 1300 خورشیدی ادامۀ روند تحول و اعتلای وجهۀ مذهبی قم دانست. همان ویژگی که انگیزۀ سلاطین قاجار در توجه و رونق و توسعۀ این شهر بود.» (بیست و هشتمین کنگرۀ خاورشناسی ژاپن، گزارش دکتر هاشم رجب‌زاده، مجلۀ آینده، سال 14، شمارۀ 6-8، 1367، ص 369)
دکتر رجب‌زاده استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اوساکای ژاپن‌اند و بالغ بر سه دهه است که مقیم آن کشورند. واژۀ «افزایه» برساختۀ نگارنده برای این دست نوشته‌ها و یادداشت‌های متفرقۀ نسخ خطی است. واژۀ «برافزوده» گویا برساختۀ استاد ایرج افشار را نیز برای آن داریم.
سیدمحسن محسنی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.