بازمانده بافت کهن در روستای باستانی داغون

0

بازمانده بافت کهن در روستای باستانی داغون/ طایقان/ تایگان
اواخر تیر ۹۹

روستاهای قم بیشترانه بافت کهن خود را از دست داده اند.
سیدمحسن محسنی
بیناد قم‌پژوهی

روستای باستانی طایقان، سیدمحسن محسنی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.