تحلیل و بررسی بخش مرکزی شهر قم

0


تحلیل و بررسی بخش مرکزی شهر قم
نویسنده: نفیسه مرصوص،
رشد آموزش جغرافیا
زمستان 1375 – شماره 42

تحلیل و بررسی بخش مرکزی شهرها یکی از مباحث مهم و حساس جغرافیای شهری است، بدان لحاظ که تاریخ و گذشته شهر و هویت ملی آن در این بخش قابل شناسایی و بررسی است و شناخت این بخش از شهر که به مثابه قلب شهر است به معنای شناخت اجمالی و کامل از شهر می‌باشد.
در پی توسعه بی رویه شهرها و افزایش سریع جمعیت آنها، بخش مرکزی شهرها می رود تا دچار رکود و انزوا گردد، و در نتیجه تاریخ و هویت ملی شهرها رو به اضمحلال گذارد، به همین جهت اندیشمندان غرب احساس خطر کرده و در پی چاره‌جویی برآمده‌اند که به دنبال این چاره‌جویی‌ها مکتب‌های فکری گوناگونی بوجود آمده که به دو مکتب فکری «فرهنگ گرا» و «کارکردگرا» تقسیم می‌شوند.
مکتب «فرهنگ گرا»، معتقد است که در بازسازی بخش‌های قدیمی شهرها و جلوگیری از نابودی آن‌ها باید به تاریخ و گذشته آن‌ها برگردیم و از طریق شناخت صحیح زوایای گوناگون فرهنگ ملی و سنتهای قدیمی بخش مرکزی و قدیمی شهرها را تجدید حیات نماییم .
از پیروان مکتب فرهنگ گرا در ایران استاد مهندس محمود توسلی را می‌توان نام برد. ایشان اعتقاد دارند که نه تنها در بازسازی بخش‌های قدیمی و مرکزی شهرها باید از الگوهای سنتی آنها با توجه به شرایط زمان استفاده کرد، بلکه در طرح‌های توسعه شهرها نیز این موضوع را باید مد نظر قرار داد.
متاسفانه با وجود اهمیت بررسی و تحلیل بخش مرکزی شهرها این موضوع در ایران چندان مورد توجه و عنایت جغرافیدانان قرار نگرفته است. امیدواریم این تحقیق سرآغازی برای تحقیقات علمی و دامنه‌دار در این زمینه باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.