غروب آفتاب در تالاب بهشت معصومه

0

عکس از: احمد ظهرابی

استان قم یکی از استان‌های کشور که بیشترین تالابی‌ را دارد. این استان دارای ظرفیت‌های عظیم زیست محیطی است و هر ساله پرندگان مهاجر زیادی به سوی این تالاب‌ها مهاجرت می‌کنند تا مناظر دیدنی وصف ناپذیری خلق کنند. تالاب بهشت معصومه قم یکی از تالاب های زیبای استان قم و از جاذبه های طبیعی و گردشگری است که در شمال شهر قم در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب تالاب حوض سلطان در ۳ کیلومتری حاشیه شرقی اتوبان قم تهران قرار گرفته که وسعت آن به پنچ هکتار می‌رسد. این تالاب علاوه بر ورود آب‌های سطحی فصلی، در واقع مجموعه چشمه‌های کویری است که آب این چشمه ها به هم می‌پیوندند و آبگیرهای دائمی را ایجاد می‌کنند.

متاسفانه در این سالها به دلایل کاهش بارندگی، مسدود کردن آبریزهای ورودی به تالاب ها و توجه کم مسئولین استانی از حجم آب درون تالاب های استان قم کاسته شده است و در سال جاری شاهد خشک شدن بخش های زیادی از تالاب بهشت معصومه در فصل تابستان بودیم.

گفتنی است تالاب بهشت معصومه قم در کنار میدان نفتی البرز، نخستین میدان‌های نفتی کشور قرار گرفته که در فوران یکی از چاه های نفتی آن بزرگترین فوران چاه نفت در تاریخ در گینس ثبت شده است.
منبع: ایسنا

 • تصویر هوایی از بخش انتهایی تالاب بهشت معصومه که به دلیل دسترسی زمینی دشوارتر به این قسمت مکان مناسبی برای پرندگان در طول سال است.
  تصویر هوایی از بخش انتهایی تالاب بهشت معصومه که به دلیل دسترسی زمینی دشوارتر به این قسمت مکان مناسبی برای پرندگان در طول سال است.
 • پرواز پرنده «چوب‌پا» بر روی تالاب بهشت معصومه قم، این پرنده با پاهای بلند و قرمز رنگ به تعداد زیاد در ایران به صورت نیمه مهاجر مشاهده می شود.
  پرواز پرنده «چوب‌پا» بر روی تالاب بهشت معصومه قم، این پرنده با پاهای بلند و قرمز رنگ به تعداد زیاد در ایران به صورت نیمه مهاجر مشاهده می شود.
 • تالاب «بهشت معصومه» قم
  تالاب «بهشت معصومه» قم
 • پرواز مرغابی مهاجر بر فراز تالاب بهشت معصومه قم
  پرواز مرغابی مهاجر بر فراز تالاب بهشت معصومه قم
 • پرنده های مهاجر در استان قم بیشتر در تالاب مره اسکان می‌یابند و تعداد محدودی از فلامینگوهای مهاجر که در دسته‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند به تالاب بهشت معصومه می‌آیند.
  پرنده های مهاجر در استان قم بیشتر در تالاب مره اسکان می‌یابند و تعداد محدودی از فلامینگوهای مهاجر که در دسته‌های بزرگ مهاجرت می‌کنند به تالاب بهشت معصومه می‌آیند.
 • «کاکایی» و «چوب‌پا» از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم
  «کاکایی» و «چوب‌پا» از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم
 • بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش سطح آب، در کناره های تالاب نمک های ناشی از تبخیر آب مشاهده می شود.
  بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش سطح آب، در کناره های تالاب نمک های ناشی از تبخیر آب مشاهده می شود.
 • تالاب «بهشت معصومه» قم
  تالاب «بهشت معصومه» قم
 • پرواز مرغابی در غروب تالاب بهشت معصومه قم
  پرواز مرغابی در غروب تالاب بهشت معصومه قم
 • غروب خورشید در تالاب بهشت معصومه قم
  غروب خورشید در تالاب بهشت معصومه قم
 • مرغابی از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم که جزء 500 گونه پرنده مهاجری است که در فصل مهاجرت به تالاب های قم می آیند.
  مرغابی از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم که جزء 500 گونه پرنده مهاجری است که در فصل مهاجرت به تالاب های قم می آیند.
 • غروب خورشید در تالاب بهشت معصومه قم در بخش نیزاری تالاب
  غروب خورشید در تالاب بهشت معصومه قم در بخش نیزاری تالاب
 • یکی از معضلات زیست محیطی، رهاسازی زباله ها در طبیعت، که تالاب بهشت معصومه قم نیز شاهد این معضل است که خوشبختانه دوستداران محیط زیست هرساله اقدام به جمع آوری این زباله ها می‌کنند.
  یکی از معضلات زیست محیطی، رهاسازی زباله ها در طبیعت، که تالاب بهشت معصومه قم نیز شاهد این معضل است که خوشبختانه دوستداران محیط زیست هرساله اقدام به جمع آوری این زباله ها می‌کنند.
 • تالاب «بهشت معصومه» قم
  تالاب «بهشت معصومه» قم
 • به دلیل نزدیکی تالاب بهشت معصومه به چاه های نفتی قم، با کاهش سطح آب در این تالاب شاهد آلودگی‌های کوچک نفتی هستیم.
  به دلیل نزدیکی تالاب بهشت معصومه به چاه های نفتی قم، با کاهش سطح آب در این تالاب شاهد آلودگی‌های کوچک نفتی هستیم.
 • بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که به دلیل خشکسالی دچار تبخیر سطحی شده و بلورهای نمکی را شکل داده است.
  بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که به دلیل خشکسالی دچار تبخیر سطحی شده و بلورهای نمکی را شکل داده است.
 • بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش آب های ورودی و همچنین کاهش بارندگی، سطح آب آن کاهش پیدا کرده است و میزان سطح آب این بخش در سال های قبل به صورت لایه ای در تصویر مشخص است.
  بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش آب های ورودی و همچنین کاهش بارندگی، سطح آب آن کاهش پیدا کرده است و میزان سطح آب این بخش در سال های قبل به صورت لایه ای در تصویر مشخص است.
 • بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش آب های ورودی به تالاب و کاهش بارندگی فصلی همچنان خشک مانده است.
  بخشی از تالاب بهشت معصومه قم که با کاهش آب های ورودی به تالاب و کاهش بارندگی فصلی همچنان خشک مانده است.
 • فلامینگو، از جمله پرندگان مهاجری است که همه ساله در فصل پاییز میهمان تالاب بهشت معصومه قم است.
  فلامینگو، از جمله پرندگان مهاجری است که همه ساله در فصل پاییز میهمان تالاب بهشت معصومه قم است.
 • دریچه چاه های نفتی استان قم در کنار و ورودی تالاب بهشت معصومه قم که به عنوان ذخایر استراتژیک نفت کشور پس از کشف و بزرگترین فوران نفتی مسدود شده‌اند.
  دریچه چاه های نفتی استان قم در کنار و ورودی تالاب بهشت معصومه قم که به عنوان ذخایر استراتژیک نفت کشور پس از کشف و بزرگترین فوران نفتی مسدود شده‌اند.
 • «مرغابی» و «چوب‌پا» از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم
  «مرغابی» و «چوب‌پا» از پرندگان مهاجر تالاب بهشت معصومه قم
 • دسته‌ای از پرنده سسک های ابرو سفید که در بخشی از تالاب بهشت معصومه قم
  دسته‌ای از پرنده سسک های ابرو سفید که در بخشی از تالاب بهشت معصومه قم
 • تالاب «بهشت معصومه» قم
  تالاب «بهشت معصومه» قم
 • تصویر هوایی از بخش انتهایی تالاب بهشت معصومه که به دلیل دسترسی زمینی دشوارتر به این قسمت مکان مناسبی برای پرندگان در طول سال است.
  تصویر هوایی از بخش انتهایی تالاب بهشت معصومه که به دلیل دسترسی زمینی دشوارتر به این قسمت مکان مناسبی برای پرندگان در طول سال است.
 • میزان نفتی که به تالاب بهشت معصومه وارد می شود در زمان کاهش و تبخیر سطح آب تالاب در مکان های کم عمق، خودنمایی می کند
  میزان نفتی که به تالاب بهشت معصومه وارد می شود در زمان کاهش و تبخیر سطح آب تالاب در مکان های کم عمق، خودنمایی می کند
 • تالاب بهشت معصومه از بخش های مجزایی تشکیل شده است که از کناره ها و مسیرهایی به یکدیگر متصل می شود
  تالاب بهشت معصومه از بخش های مجزایی تشکیل شده است که از کناره ها و مسیرهایی به یکدیگر متصل می شود
 • پرواز لک لک مهاجر در برفراز تالاب بهشت معصومه که به ندرت شاهد حضور این پرنده هستیم
  پرواز لک لک مهاجر در برفراز تالاب بهشت معصومه که به ندرت شاهد حضور این پرنده هستیم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.