بلای مشهد را بر سر قم نیاورید! (میراث بی‌فرهنگی)

0

پیرامون حرم مملو از خانۀهای ارزشمند تاریخی است که به بهانۀ طرح توسعۀ حرم هر روز بی‌صدا تخریب می‌شوند و صدای فریادشان شنیده نمی‌شود. آیا واقعا این بناها در دنیای جدید، قمِ جدید، کلانشهر قم(!) جایی ندارند؟! متاسفانه عدم‌مذاکرۀ صحیح با مالکین به‌منظور حفظ بناهای باارزش از یکسو و عدم‌مدیریت واحد در محدودۀ بافت هستۀ مرکزی شهر از سوی دیگر تخریب‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت!

تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
تخریب یک خانۀ تاریخی دیگر پیرامون حرم مطهر، عکس از بهنام باقری
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.