صحاف سنتی

0

یکی از مشاغل سنتی و قدیمی که هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد، صحافی به سبک قدیم است. در اسناد مربوط به آستانه مقدسه نیز صحافی به عنوان یکی از مشاغل خدام دیده می‌شود. پاره‌ای از این صحافان خود اهل ذوق و فضل هم بوده‌اند. در میان متون و اسناد کهن می‌توان نام صحافان شاعر و خوشنویس و نقاش و تذهیب کار را پیدا کرد. مفلس قمی در تحفه الفاطمیین از یک صحاف شاعر نام برده است.
یکی از صحافان سنتی و قدیمی قم آقای حسنی است که به اتفاق فرزندش به این کار اشتغال دارد. او به لحاظ مهارت در ترمیم اسناد و نسخ خطی برای بسیاری از کتابخانه‌ها و مجموعه‌داران کار کرده است. پای صحبتش که می‌نشنید، حرف برای گفتن زیاد دارد. موضوع خوب و جذابی برای خبرنگاران و رسانه‌های علاقه‌مند است. امیدواریم بعد از پایان بحران کرونا یکی از جلسات بنیاد قم‌پژوهی به ایشان اختصاص یابد.
فعلا تصویر ایشان و فرزندش و کارگاهش را ببینید.

سیدمحسن محسنی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.