به یاد شادروان سید‌احمد حسینی انواری

0

مرحوم حاج سید احمد حسینی انواری دبیر ورزش دبیرستان حکیم نظامی در دهه 50 و از تاجران فرش دستباف قم در پاساژ صفا چهارراه بازار بود. ایشان در سال ۱۳۲۶ در کوچه تکیه یزدیها (کوچه مخابرات باجک)به دنیا آمد. پدر ایشان حاج سید ابو محمد حسینی انواری معروف آقا ابو (فوت 1376) بود. روحش شاد.

 

The late Haj Seyyed Ahmad Hosseini Anvari was the sports secretary of Hakim Nezami High School in the 50s and one of the hand-woven carpet merchants of Qom in Safa Passage, Bazaar Crossroads. He was born in 1326 in Takiyeh Yazdi Alley (Bajak Telecommunication Alley). His father was Haj Seyyed Abu Mohammad Hosseini Anwari, the famous Agha Abu (died 1997). rest in peace.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.