تاریخچۀ روزنامه‌ نگاری در قم

کتاب تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم یکی از تألیفات مرحوم احمد رحیمی، روزنامه‌نگار و بنیانگذار دبستان ملی مسعود قم است که در سال ١٣۴٨ و در ١٠٣ صفحه به چاپ رسیده است.
این کتاب از معدود منابعی است که به معرفی روزنامه‌ها و مجلات قم در دورۀ پهلوی پرداخته است. مؤلف کتاب که خود از روزنامه‌نگاران دورۀ پهلوی و مدیر روزنامه‌هایی همچون “پیکار مردان” و “انقلاب بی‌‌رنگ” بوده از سال ١٣٣٨ اقدام به جمع‌آوری روزنامه‌های قم و اسناد و مدارک مرتبط با آن‌ها می‌کند و در اسفند سال ١٣۴٨ موفق به انتشار کتاب می‌شود.
در این کتاب روزنامه‌ها و مجله‌های منتشر شده در قم از سال ١٣١١ تا ١٣٣٨ معرفی شده و اطلاعاتی همچون تاریخچهٔ انتشار، نام صاحب امتیاز و مدیر، مدت فعالیت و … ارائه شده است.

مرحوم احمد رحیمی (١٣٠۴- ١٣٧۴) روزنامه‌نگار، بنیانگذار دبستان ملی مسعود و مؤلف کتاب تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم
مرحوم احمد رحیمی (١٣٠۴- ١٣٧۴) روزنامه‌نگار، بنیانگذار دبستان ملی مسعود و مؤلف کتاب تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم

کتاب از دو بخش و حاشیه تشکیل شده است که به معرفی هر بخش خواهیم پرداخت:
بخش اول معرفی روزنامه‌ها و مجلات منتشره در قم تا شهریور ١٣٢٠ را دربردارد:
١. روزنامۀ کامکار
٢. مجلۀ همایون
٣. روزنامۀ استوار
۴. مجلۀ بهداشتی راه سلامت
بخش دوم عهده‌دار معرفی جراید و مجلات و نشریات قابل ذکری که از سال ١٣٢١ تا ١٣٣٨ در قم منتشر شده است:
١. نشریۀ آهنگ امروز
٢. نشریۀ دبیرستان حکیم نظامی
٣. روزنامۀ بامداد امید
۴. نشریۀ ندای دانش آموز
۵. مجلۀ نغمۀ جوان
۶. روزنامۀ فریاد قم
٧. نشریۀ شهرداری قم
٨. روزنامۀ سرچشمه
٩. روزنامۀ پیکار مردان
١٠. روزنامۀ قیام قم
١١. روزنامۀ صدای قم
١٢. روزنامۀ ارمغان قم
١٣. روزنامۀ اخبار قم
١۴. روزنامۀ حکمت شرق
١۵. روزنامۀ طور سینا
١۶. روزنامۀ آواره
١٧. روزنامۀ تمدن قم
١٨. روزنامۀ جنبش آسیا
١٩. روزنامۀ پیام قم
٢٠. روزنامۀ انقلاب بی رنگ
٢١. روزنامۀ فروزان قم
٢٢. روزنامۀ شاهد آزادی
٢٣. روزنامۀ رهبر قم
٢۴- روزنامۀ دژخیم
٢۵. مجلۀ مجموعۀ حکمت
٢۶. نشریۀ دبیرستان دولتی صدوق
٢٧. نشریۀ فرهنگ قم
٢٨. نشریۀ دبستان ملی مسعود
٢٩. مجلۀ شعائر اسلام
٣٠. مجلۀ درس‌هایی از مکتب اسلام
حاشیه بر متن:
این قسمت معرفی پانزده روزنامه و مجله را برعهده‌ دارد که امتیاز آنها صادر شده ولی موفق به انتشار نشده‌اند. هم‌چنین بحثی درباره کلیات موضوع طرح شده است.
مجید داداش‌‌نژاد

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)