کوهستان پلنگ آبی

کوه‌های زیبایی که گاه از فاصله‌ای دور از شهر قم نیز دیده می شوند به دلیل قرار گرفتن در سردسیر‌ترین موقعیت جغرافیای استان قم گاه انباشه از برف است و در فصل سرما، زیبایی خیره کننده ای را به نمایش می‌گذارد. رشته کوه و قله کوه پلنگ آبی و قله…