سید مرتضی لاجوردی

یادی از مرحوم سید مرتضی لاجوردی عضو شماره یک سازمان نظام مهندسي قم ولادت یکم شهریور 1319 ارنج نهادن به مقام بزرگان و پاسداشت زحمات انان چه در زمان حیات وچه پس از سفر به دیار باقی از جمله کارهای پسندیده نزد ما ایرانیان است دوران…

قم و مشروطیت

به نظر نگارنده ایران درصد و پنجاه – شصت سال اخیر از چهار بزنگاه مهم تاریخی گذر کرده است که نخستین و مهمترین آن شاید انقلاب مشروطه باشد. دومین جنگ جهانی دوم و پایان سلطنت رضا شاه و سومین نیز جنبش ملی شدن نفت و چهارمین انقلاب اسلامی 1357 است.…

گزارشی کوتاه از مجلس حضرت معصومه

گزارش کوتاهی از مجلس حضرت معصومه در ضمن مقاله «معرفی برخی از نسخ طرفه شبیه خوانی»(به زبان آذری) از روانشاد جابر عناصری در فصلنامه گنجینه اسناد، س5، ش19-20، ص7-11چاپ شده وتصویر فهرست مجلس حضرت معصومه (س) هم گذاشته شده است. ایشان مرقوم…

بازار كهنه قم به روایت مریم سمیعی

راسته بازاری از عهد صفویه که نه فقط "کهنه" به نظر می‌رسد، که به نام "کهنه بازار" نیز شناخته می‌شود. با در و دیوارها،‌ سقف‌ها، سیم‌ و کابل‌هایی که سال‌هاست هیچ دستی برای به روز شدن به سمت‌شان دراز نشده. پوسته‌های قطور روی سقف‌ها، سوختگی‌ها،…

بازار نو

این بازار سرپوشیده شامل بازار مسگرها ، كفاش ها، راسته بازار و بازارچه حسین آباد است. این بازار ازسوی بازار مسگرها به خیابان باجک (19 دی) واز سمت بازارچه حسین آباد به خیابان طالقانی راه می یابد . یك قسمت ازاین بازار به دلیل احداث خیابان از…

شاعران معاصر و شاطر عباس صبوحی

شاطر عباس صبوحی (1257_1315ق) شاعری عامی از خیل شاعران قمی بود که اشعارش را به سیاق طبع خداداد می سرود. چنان که گردآورندگان اشعار صبوحی قمی نوشته اند، هنگام وفات، دستنویس دیوانش همراه خرت و پرت های منزل گم می شود و تا سالها بعد، از اشعارش…