امامزاده عبدالله قلعه‌چم

بقعۀ شاهزاده عبدالله در هفت فرسنگی جنوبی شهر، کنار راه اصفهان و در بستر رود اناربار قرب دهکدۀ قلعه چم واقع است که زیاده مورد توجه رانندگان وسائط نقلیه است. به‌ طوری که ایاب و ذهاب اتوبوس‌ها را متوقف ساخته مبلغی از مسافرین جمع آوری و به خادم…

نیاز قم به محیط‌های مناظره‌ای در موضوعات شهری

مناظره در اصطلاح به این معنا است که حداقل دو تن در موضوعیِ اختلافی که بر آن تسلط و اطلاعات دارند، در منظر عام به گفتگو بپردازند تا بتوانند در اذهان ناظران حقانیت و درستی اعتقاد و نظر خود را به اثبات برسانند. یا دست کم مشاهده کنندگان مناظره…

آثار و پيامدهاي تخلفات رانندگي در شهرستان قم و راه کارهاي پيشگيري از آن

شماره پايان نامه: حقوق جزا‏ ‎۱۵۳ شماره ديويي: CD پديدآور(ان): اسدي حسن آبادي، مراد عنـوان: آثار و پيامدهاي تخلفات رانندگي در شهرستان قم و راه کارهاي پيشگيري از آن دانشنامه: کارشناسي ارشد…

بررسی تاریخچۀ خوشنویسی در قم

آثار به‌جا مانده از خوشنویسان قم مربوط است به اوایل دورۀ صفویه به بعد. آقا محمد ابراهیم قمی که در خط نسخ سرآمد خوشنویسان هم عصر خود بوده، استاد بزرگ‌ترین نسخ‌نویس تاریخ خوشنویسی ایران است. محمد ابراهیم قمی در خط شکسته هم دستی به‌سزا داشته…

قم در دوره صفویه از نگاه فرانچسکو جملی کارری ایتالیایی

در سال 1694م. 1105 ق. یک ایتالیایی دیگر به نام جملی کارری در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی به ایران آمد و در مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسین شرکت کرد و آنچه را که دید و شنید، چون نقاشی چیره دست به روی کاغذ آورد. سفرنامه جملی کارری(1) متضمن…

معیرالممالک و همراهان در سفر به قم در کاروانسرای حسن‌آباد دهه 1260 شمسی

معیرالممالک، در دوران صفویه و تا پایان دوران قاجاریه عنوان متصدی و مسئول ضرابخانه بوده‌است. ضرب سکه و تعیین عیار آن به اختیار و اجازهٔ او بود، و کارکنان ضرابخانه، از ضرابان و حکاکان و صرافان و سفیدگران، همه تحت نظر او بودند، و عزل و نصب…