ایستگاه راه آهن و دورنمای حرم حضرت معصومه (س) در سال ۱۳۳۳ شمسی

اولین عکسی که استاد کامران عدل در ۱۳۳۳ گرفته‌ است. تصویر بارگاه حضرت معصومه(س) از ایستگاه راه‌آهن قم، که در آن، درشکه‌ها حکم تاکسی‌های امروزی را داشتند و آجانی در حال دور کردن بچه‌ها از واگن دیده می‎شود.