بایگانی دسته بندی

بازار

تاریخ احداث تیمچۀ بزرگ قم

تیمچۀ بزرگ قم کار استاد حسن معمار قمی است. اغراق نیست اگر بگوییم او یکی از برجسته‌ترین هنرمندان و معماران ایران در طول تاریخ این سرزمین به شمار می‌رود. همین مقدار آثار باقیمانده از وی از جمله بنای مورد بحث - که ظاهرا بزرگ‌ترین طاق ضربی جهان…