دسته‌بندی: دانشنامه قم

 باغ هارون آباد

باغ هارون آباد و باغ دو دانگه: مسکونی شده و خیابان راه آهن است.

میرزا محمد معصوم

میرزا محمد معصوم فرزند میرزا محمد مهدی از خاندان حسینی که در سال 1077 هنگام

میرزا محمد مهدی

میرزا محمد مهدی فرزند میرزا حبیب اللّه صدر از خاندان حسینی که در هنگام نقل

میرزا حبیب الله صدر

میرزا حبیب اللّه صدر فرزند میر سید حسین کرکی، خاندان حسینی مزبور معتقدند که او

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)