دسته‌بندی: دانشنامه قم

تاریخ الوزرا
اشخاص

کمال ثابت

کمال الدین ابن محمد القمی ثابت از جمله ٔ ملازمان قدیم سلطان مسعود چون عزالملک

بوسعد هندوی قمی

در عهد برکیارق سلطان و محمد سلطان، مستوفی بودند. *نقض به کتاب النقض

ابوالفضل براوستانی

در عهد برکیارق سلطان و محمد سلطان، مستوفی بودند. *نقض به کتاب النقض

طخرود

چون بهرام جور (گور) بجانب بلاد ارمنیه میرفت، اتفاقا ره کذر او بر دیهی بود

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)