دسته‌بندی: دانشنامه قم

دار‌السلطنه

تعبیر«دار السلطنه»دربارۀ قم در دورۀ سلطان محمّد بهادر،در کتابهای مربوط به قرن نهم هجری آمده

سلطان محمّد بهادر

ظاهرا سلطان محمّد بهادر،نخستین کسی بود که قم را پایتخت قرار داد.آنچه مسلّم است سلطان

عبّاس فیض

به مدخل میرزا علی اکبر فیض مراجعه کنید.

طهمورث دیوبند

مورّخین اسلام،ساختن این شهر را نسبت به طهمورث دیوبند یا یکی از سلاطین پیشدادی می

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)