دسته‌بندی: مقاله

حمام صفوی عشقعلی

حمام عشقعلی با تمام ویژگی های ساختاری و کالبدی تعریف شده در باب حمام ایرانی در

قم در زمان مظفر‌الدین‌شاه

در زمان مظفر‌الدین‌شاه، قم چندان موردتوجه حکومت قاجار قرار نداشت. مظفر‌الدین‌شاه در دوره سلطنت خود

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)