اسناد

زکی باغبان

«در این شهر بعضی اشعار در السنه و افواه اهالی مشهور است که آنها را به اسم زکی باغبان قمی می‌خوانند. زکی از اهل قم بوده است و در باغات دور شهر، باغبانی می‌کرده است. ولی هر چه خواستیم شرح حال زکی نام و سایر اشعار او را به دست آوریم، ممکن…

گزارش بارندگی و سیل در شهرستان قم – شهریور ١٣١٧

گزارش بارندگی و سیل در شهرستان قم و آسیب دیدن محصولات کشاورزی - شهریور ١٣١٧ بارندگی و سیل از اول هفته گذشته حدّت گرما شکست و درجه به ۲۰ درجۀ سانتیگراد رسید. شب ۲۱ شهریور بارانی در شهر بارید و روز ۲۱ شهریور از دو ساعت بعد از ظهر در قسمت…

کتیبۀ سردر خانه رهبری

ای بِهَر کاری رفیقت قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ ای نگه‌دار تن و جان تو اَللهُ الصَّمَدْ لَمْ یَلِدْ رزق و وَلَمْ یُولَدْ زِ هر بد دست گیر مونس تو لَمْ یَکُنْ ضامن لَهُ کُفْواً اَحَدْ ۱۳۳۲ هجری قمری  خوانش…

گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم

مقام منیع وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف دامت شوکته تعقیب راپورت تقدیمیه نمرهٔ ۵٣۴ - ١٣/٣/٢ راجع به ضایعاتی که در نتیجۀ سیل تاکنون تحقیق شده خاطر مبارک را متوجه می‌سازد: (انهدام) ١. از محلۀ خندق و دروازه قلعه ۴٠٠ خانه قسمتی از محلۀ سلطان…
1 از 12