اسناد

گزارش بارندگی و سیل در شهرستان قم – شهریور ١٣١٧

گزارش بارندگی و سیل در شهرستان قم و آسیب دیدن محصولات کشاورزی - شهریور ١٣١٧ بارندگی و سیل از اول هفته گذشته حدّت گرما شکست و درجه به ۲۰ درجۀ سانتیگراد رسید. شب ۲۱ شهریور بارانی در شهر بارید و روز ۲۱ شهریور از دو ساعت بعد از ظهر در قسمت…

کتیبه سردر خانه رهبری

ای بِهَر کاری رفیقت قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ ای نگه‌دار تن و جان تو اَللهُ الصَّمَدْ لَمْ یَلِدْ رزق و وَلَمْ یُولَدْ زِ هر بد دست گیر مونس تو لَمْ یَکُنْ ضامن لَهُ کُفْواً اَحَدْ ۱۳۳۲ هجری قمری  خوانش…

گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم

مقام منیع وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف دامت شوکته تعقیب راپورت تقدیمیه نمرهٔ ۵٣۴ - ١٣/٣/٢ راجع به ضایعاتی که در نتیجۀ سیل تاکنون تحقیق شده خاطر مبارک را متوجه می‌سازد: (انهدام) ١. از محلۀ خندق و دروازه قلعه ۴٠٠ خانه قسمتی از محلۀ سلطان…

نوروزنوشتِ دوازدهم: «سال تحویل حرم و دروغ‌هاى حاج میرزا زکى‌خان‏»

سه شنبه 22 شهر جمادى‌الثانی صبح چند نفرى دیدن آمدند. بعد اندرون آمدیم. حاجى افخم‌الدوله تمام از طهران صحبت مى‏‌داشت. صحبت بامزه او این بود که حاجى میرزا زکى‌خان* گذشته از تقلیدها که در تیاتر بیرون مى‌‏آورد هر چندوقت یک‌مرتبه با تلفن یا…
1 از 11