اسناد

بانک صادرات قم در دهه ۴۰

این تصویر توسط خانم شاهد آذرنوش ارسال شده و اولین نفر سمت راست تصویر در کنار پنچره، مرحوم امیرهوشنگ آذرنوش می‌باشد. این تصویر مربوط به دهه ۴۰ می باشد. این بانک در طبقه فوقانی پاساژ امجدی در سه راه بازار قرار داشته است.

نقاشی قم قدیم اثر جانسون

طرحی از قم قدیم که ساختمان حرم را در زمانی نشان می‌دهد که فقط صحن عتیق و نقاره‌خانه‌ی معروف آن وجود داشته است. احتمالا بنای سمت راست بقعه‌ی علی ابن بابویه است که روی گنبدش لک‌لکی لانه داشته است.  نقاشی اثر جانسون ؟ برگرفته…

انگیزه‌های ساخت مسجد اعظم قم

بنا به اسناد موجود آیت‌الله بروجردی سه انگیزه از ساخت بنای مسجد اعظم قم داشته‌است: ایجاد بنایی که نسبت مسجد گوهرشاد را با حرم حضرت رضا(ع) داشته‌باشد (نقلی مشهور از آیت‌الله فاضل لنکرانی). ایجاد بنایی که مهیای عبادت و برپایی مجالس…
1 از 6