شهدا

شهید رضا سعیدی مقدم

نام و نام خانوادگی: رضا سعیدی مقدم                           نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1342/6/3                                                  محل تولد: قم تاریخ شهادت: 1363/12/25                                    نام عملیات و…
1 از 4