یادداشت

تأسیس بیمارستان فاطمی در سال ۱۳۱۴ (شعر)

سروده استاد اقدس کاظمی قمی (مژگان) چو یادی کردم از دور گذشته / بباید دید در قم چه گذشته چه مردانی که در قم رو نمودند / یکایک افتخار شهر بودند یک از آنان محمد - فاطمی بود / که ایشان رادمرد فاضلی بود اگرچه فاطمی، مردی زقم بود / چرا در…

پاتَنی

پاتَنی (با فتحه تا) = ظرفی بزرگ از تخته مانند سینی برای پاک کردن گندم و چیزهای دیگر از قبیل گندم ، و نیز کنایه از انسان‏های تنبل و بی‏عرضه (بیشتر درباره زنان گفته می‏شود).

حکیم میرزا‌ محمّد سعیدخان قمی

مجله  نامه قم  بهار 1379 - شماره 9  نویسنده : محمد علی مجاهدی (پروانه) حکیم میرزا محمّد سعیدخان قمی فرزند حکیم محمّد باقر قمی از حکمای بلندپایه و شعرای گران مایه سده یازدهم و دوازدهم هجری است . حکیم به خاطر حذاقت و…
1 از 44