بایگانی برچسب

شیعیان قم

فرایند شکل‌گیری شهر قرون وسطی در شهر قم قرون وسطی

کتاب «فرایند شکل‌گیری شهر قرون وسطی در شهر قم قرون وسطی» از دکتر محمدرضا شهدی‌ پاک به بررسی تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این شهر در قرون نخست ورود اسلام پرداخته است.   در پیشگفتار کتاب آمده است: «شروع تاریخی، شروع شهر است و تاریخ با…

فرایند ورود اسلام به قم در قرن نخست هجری

نویسنده : دکتر حبیب الله (اله) بابایی این مقاله به فرایند ورود اجباری یا اختیاری اسلام به شهر قم می‌­پردازد و در صدد است از یک سو نظریۀ پذیرش اجباری اسلام توسط اهالی قم را رد نماید و از سوی دیگر ایدۀ پذیرش آسان و از سرآگاهی اسلام از…