بایگانی برچسب

عبدالله شکری

عبدالله شکری

نام=عبدالله نام خانوادگی =شکری متولد ۸ شهریور ۱۳۱۹ (شناسنامه)...سال ۱۳۱۶(واقعیت) در قم وفات=۱۱بهمن ۱۳۹۹ نام پدر=هاشم نام مادر=ربابه محمدی همسر=ثریا فداحسینی فرزندان =پدرام/بهرام/بهمن/پروین(شکری) آثار: دکتر مصدق و مجلس هفدهم کلیله…

شکری دوست‌داشتنی هم رفت

سیدمحسن محسنی دیروز خبر تاسف‌بار رفتن استاد عبدالله شکری را شنیدم. غم وجودم را گرفت. هر زمان به جلسات بنیاد قم پژوهی قدم می‌گذاشت، احساس می‌کردم، جلسه روحی جدید و قوی به خود می‌گیرد. هر زمان لب به سخن می‌گشود کوتاه و گزیده می‌گفت.‌ سخنش…