بایگانی برچسب

میرزا سنگلاخ

پاره‌ای اشتباهات نویسندگان درباره قم

بازخوانی نوشته‌های استاد شادروان علی‌ اصغر فقیهی در کتاب دیروز و امروز قم خوانندگان از عنوان بالا تعجب نکنند. چرا که معلومات جغرافی‌‌نویسان گذشته اغلب از روی تحقیق و اصول نویسندگی نبوده است؛ زیرا راهی برای تحقیقاتِ لازمه نداشتند و مستند…