بایگانی برچسب

ناصرالدین شاه

علی‌آباد نامه یا سفرنامۀ ذهابیه قم و راه کهن قم – ری (تهران)

رسالۀ مذکور نگاشتۀ سرکار محمد کاظم خان کاشانی است که جناب دکتر مدرسی طباطبایی آن رادر اوایل دهۀ پنجاه به چاپ رساند. این رساله از معدود رسالاتی است که به زبان فنی با موضوع معماری در زمان ناصرالدین شاه به دست معماری پردقت و حوصله به نگارش…

درخت موز در حاجی‌آباد نیزار قم

در سفر ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۹ قمری که به «عزم مسافرت و سیاحت ایالت عراق عجم و بلاد مرکزی ایران» از حاجی آباد نیزار می‌گذشته است، در «سفرنامۀ عراق عجم» چنین نگاشته است: «قدری که رفتیم، مزرعه‌ای دیده شد که حاجی آباد می‌گفتند. بعضی درخت…

یادداشت صدر‌الاشراف در مورد یك واقعه از آخرین سفر قم ناصر‌الدین شاه

محسن صدر یا صدرالاشراف بازپرس مشروطه‌خواهان زندانی در باغشاه بود ، در زمان رضا شاه وزیر عدلیه بود و از خرداد الی مهر ۱۳۲۴ نیز نخست‌وزیر ایران بود، و بعدها خاطرات خود را تحت عنوان “خاطرات صدرالاشراف” منتشر نمود.

میرزا محمود خان قمی

روزشمار زندگی میرزا محمود خان قمی ولادت ایشان در شهر کاشان (۱۲۵۰ ق- ۱۲۱۳ شمسی) آغاز تحصیلات مقدماتی در قم وفات پدر ایشان و هجرت به مشهد ادامه تحصیلات در مشهد در زمینه هیئت و نجوم قدیم بازگشت به تهران و ادامه تحصیل در مدرسه…

تاریخ احداث تیمچۀ بزرگ قم

تیمچۀ بزرگ قم کار استاد حسن معمار قمی است. اغراق نیست اگر بگوییم او یکی از برجسته‌ترین هنرمندان و معماران ایران در طول تاریخ این سرزمین به شمار می‌رود. همین مقدار آثار باقیمانده از وی از جمله بنای مورد بحث - که ظاهرا بزرگ‌ترین طاق ضربی جهان…

ورود یک شاهدخت قاجاری به قم در سال 1303 و باقی اتفاقات

روایتی از استاد رسول جعفریان: به تازگی سفرنامه حجی از یک زن قاجاری که در سال 1303 به سفر رفته منتشر شده که مصحح، سرکار خانم ناظمی، نام آن را «سه روز به آخر دریا» گذاشته و نشر اطراف آن را منتشر کرده است. وقتی دیگر در باره این سفرنامه…

منبع بی‌نظیری برای سینما؛ قم در قحطی بزرگ

پریادربانی در گورستان دختری ۹ یا ۱۰ ساله دیدیم، دانستیم که او از گرسنگی به خاک در افتاده است. لهذا او را برداشته به منزل آوردیم، شربت دادیم و نان خوراندیم تا به حال آمد. گفت: من دختر فلان هستم. پدر و مادرم بی چیز بودند. فرزندی کوچک تر…