بایگانی برچسب

نرگس شکری

عبدالله شکری

نام=عبدالله نام خانوادگی =شکری متولد ۸ شهریور ۱۳۱۹ (شناسنامه)...سال ۱۳۱۶(واقعیت) در قم وفات=۱۱بهمن ۱۳۹۹ نام پدر=هاشم نام مادر=ربابه محمدی همسر=ثریا فداحسینی فرزندان =پدرام/بهرام/بهمن/پروین(شکری) آثار: دکتر مصدق و مجلس هفدهم کلیله…