بانو انورالمعالی ادیب دادگر

0

خانواده فرهنگی
نشسته بانو انورالمعالی ادیب دادگر و فرزندش آقای محمد نجفی حقی
ایستاده از راست مرحومان افلاطون ادیب دادگر، دکتر محمد ادیب دادگر و محمود نجفی حقی متوفی ۱۳۸۳

بانو انور المعالي اديب دادگر: فرزند محمد ادیب دادگر و منيرة الصغرى، متولد اول آذر ۱۳۱۴ قم.
پس از گذراندن دوره مکتب‌خانه، ابتدایی و دبیرستان در سال ۱۳۳۲ به استخدام آموزش و پرورش در آمد. نصف روز را در دبستان دولتشاه و نیمی دیگر را در مدرسه ایراندخت تدریس می‌کرد. مدتی معاونت دبیرستان مهرگان را به عهده داشت. پس از سه سال تدریس به ریاست مدرسه هفده دی منصوب شد و تا پایان فعالیت فرهنگی در آن مقام باقی بود. آنچه که از وی در خاطر محصلات نقش بسته، صحت عمل، خلق عظیم و نیک‌نامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.