دسته‌بندی: دانشنامه قم

دکتر رضا تقی‌زاده نائینی
اشخاص

رضا تقی‌زاده نائینی

دکتری تصوف و عرفان اسلامی مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی تشرف دولتمردان مسلمان خارجی به حرم

مدرسه حاج ملا محمدصادق

در سال 1272 میرزاآقاخان نوری که در آن هنگام صدراعظم ناصرالدین شاه بود مدرسه و

آب انبار سردار

مقابل سردر جنوبی صحن مطهر حضرت معصومه

آب انبار ساروتقی

این آب انبار را میرزاتقی خان اعتمادالدوله -ساروتقی-  وزیر شاه عباس ثانی بنیان نهاده است.

قبرستان مالون

واقع در درب دروازه قلعه مدفن شاهزاده احمد بن قاسم بن احمد بن علی العرضی

محله موسویان

موضع دفن امامزاده موسی المبرقع ابن امام محمد نقی چهل دختران

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)