تصویری از دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم در خردادماه ۱۳۲۶
تصویری از دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم در خردادماه ۱۳۲۶

تصویری از دبیران دبیرستان حکیم نظامی قم در خردادماه ۱۳۲۶

شرح عکس:
در تاریخ ٢۶/٣/٢٠ بر حسب پیشنهاد آقای مشایخ فریدنی رییس فرهنگ قم ناهار در دبیرستان حکیم نظامی به اتفاق عموم دبیران دبیرستان صرف شد و این عکس ساعت ۶:٣٠ عصر روز نامبرده برداشته شد و اسامی شرکت دارندگان به شرح زیر است:
نشسته از چپ به راست
١. آقای احمد جواد دبیر شیمی/٢. بهاء‌الدین روانشاد دبیر طبیعی/٣.نوروزی رئیس کارخانه/۴. مشایخ فریدنی رییس فرهنگ/۵. جواد حیدری بارزس امتحانات نهایی/۶. تقی ثابتی اشرف کفیل دبیرستان/٧. علی‌اصغر فقیهی دبیر عربی و ادبیات/٨.حسین کریمان دبیر ادبیات و عربی/٩. رضا جزی دبیر ریاضیات
ایستاده از چپ به راست
١٠.آقای اعلمی دفتر دار دبیرستان/١١. احمد توکل دبیر نقاشی و زبان دورۀ اول/١٢. خربزه کار باغبان/١٣. ابوطالب کروبی حسابدار دبیرستان/١۴ محمودیان دبیر زبان فرانسه/١۵. مرتضی مدنی دبیر تاریخ و جغرافیا/١۶. بهرامی دبیر ریاضیات/١٧ مشهدی رضا مستخدم دبیرستان/١٨. مرتضی جوادی دبیر فلسفه و منطق/١٩. محمد صاحب نسق دبیر ورزش/٢٠. مشهدی رضا مستخدم دبیرستان
از مجموعۀ اهدایی خانوادۀ استاد حسین کریمان به سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
متن از مجید داداش‌نژاد

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)