گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم
گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم

گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم

مقام منیع وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف دامت شوکته
تعقیب راپورت تقدیمیه نمرهٔ ۵٣۴ – ١٣/٣/٢ راجع به ضایعاتی که در نتیجۀ سیل تاکنون تحقیق شده خاطر مبارک را متوجه می‌سازد:
(انهدام)
١. از محلۀ خندق و دروازه قلعه ۴٠٠ خانه
قسمتی از محلۀ سلطان محمد شریف ٣٠٠ خانه
محلۀ حمام تالار تمام ٢٠٠ خانه
یک ثلث از محلۀ سنگ‌بند ٢٠٠ خانه
محلۀ النگ ١۵٠ خانه
گذر سفیداب ١٠٠ خانه
محلۀ دولتخانه تمام ٣٠٠ خانه
محلۀ تقی‌بیک ۶٠ خانه
محلۀ شهر نو یک ثلث ۵٠٠ خانه
کوچه حرم تماماً با یک قسمت از خانه‌های خیابان نو ١٠٠ خانه
جمع: ٢٣١٠ خانه بر طبق تحقیقات و اغلب گاراژها و …

گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم
گزارش خسارت‌های سیل سال ١٣١٣ در قم

٢. در مدت دو روز و دو شب سیل شخصاً با حکمران محترم و اغلب رؤسای ادارات مشغول جلوگیری از مسیله‌ها بودیم.
٣. عدۀ تقریبی نفوس که بی‌خانه و آشیانه هستند ١٠٠٠٠ نفر و اغلب آنها با علف سد جوع می‌نمایند و در صورتی که اقدام فوری در نگهداری آنها نشود به امراض مسریه مبتلا و خطر بزرگ دیگری متوجه اهالی خواهد شد.
۴. فعلاً آب متجاوز از یک گز و نیم پایین رفته است و اگر بارندگی شروع شود یا از مسیله‌های گلپایگان و خمین و کوه زرد بختیاری و سایر نقاط در نتیجۀ تگرگ یا باران متصور در آتیه سیل جاری گردد و چون مسیله‌های رودخانه دایر است به کلی در قم معموره باقی نخواهد ماند. و چون سیل نقاط اربعۀ شهر را استیلا می‌نماید راه مفری هم برای اهالی تصور نمی‌رود.
۵. پل نیمور و چند پل دیگر را در راه اصفهان و نیزار سیل خراب نموده است.
۶. پل شهر قم هم به واسطۀ خرابی یک چشمۀ آن خطرناک است.
٧. تلفاتی به وقوع نیافته مگر دو نفر از قسمت شهر نو فعلاً مفقود شده‌اند.
٨. چنانکه در طی راپورت تقدیمیه نمرۀ ١٧٧٠ – ١١/٢۶/ ١٢ به عرض مبارک رسانیده که بیست هزار ریال برای جلوگیری موقتی از محل اعتبار ساختمان اختصاص برای تعمیر موقتی مسیله‌ها داده بودند هرگاه به مصرف رسیده بود قطعاً این خرابی واقع نمی‌شد.
٩. در آتیه هم خطرات سیل به واسطۀ قرائن متصور است و اگر فعلاً هم مسیله‌ها را مشغول استحکامات شوند خیلی برای سیل متصورۀ آینده یک مسألۀ حیاتی است.
رئیس معارف و اوقاف قم و محلات، صباح
کانال تلگرامی بنیاد قم پژوهی به استناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)