ارشاد نامه

هنگام حمله‌ی آقامحمد خان به قم، میرزای قمی در قم حضور داشت، او در کاهش جنایات شاه با نوشتن ارشاد نامه در قم نقش داشته است.
خان قاجار به پیشنهاد او و دیگر علمای وقت از قتل و غارت مردم چشم پوشی کرد. قمی مورد احترام و توجه آقا محمد خان قاجار بود و شاه به گفته های او حرمت می گذاشت، نامه ای از میرزا در ارشاد و نصیحت او که به همین مناسبت “ارشاد نامه” خوانده می شود در دست است.
(1)

 این نامه را میرزای قمی در حدود پنجاه سالگی (حدود سال های 1200 و 1201) برای آقا محمد خان نوشته، گر چه برخی محققین آن را خطاب به فتحعلی شاه می دانند،(2) ولی محتوای نامه نشان می دهد که خطاب به آقا محمد خان است.

انگیزه ی نگارش نامه شکایت مردم از ظلم و ستم دستگاه حکومتی است که میرزا آن را به شاه منتقل نمود.

میرزا در بخشی از نامه ی خود از قتل و غارت خان قاجار به طور ضمنی گلایه می کند و ظل الله بودن شاه را مورد نقد قرار می دهد.

برگرفته از کتاب قم از ابتدای دوره قاجار تا مشروطیت نوشته دکتر سیدحسن قریشی کرین

 

1- . نامه ای از میرزای قمی به آقای محمدخان قاجار، مدرسی طباطبایی، مجله ی وحید، ش 11 و 12، سال یازدهم و دوازدهم.
2-  . «ارشاد نامه ی میرزای قمی» به کوشش حسن قاضی طباطبائی، مقدمه.

 

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)