حسین بیک

حسین بیک، نایب دارالمؤمنین قم به سال (1214 ه -. ق/ 1800 م) بوده است. در فرمانی از فتحعلی شاه به سال (1214 ه -. ق) خطاب به حسین بیک، نایب دارالمؤمنین قم، درباره ی نخستین سرکشیک آستانه ی مقدّسه به نام سید حسن آمده که در آمد تیول مادر شاه را در سال مذکور به سید حسن قمی داد.

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)