قبرستان نو, عکس از مهیار موسوی
قبرستان نو, عکس از مهیار موسوی

قبرستان نو، بلاتکلیف در بلاتکلیفی

یکی از آرامستانهای معروف شهر قم، قبرستان نو می باشد که یادگار آیت الله موسس، حاج شیخ عبدالکریم حائری می باشد. آرامستانی وسیع که مدتهاست درگیر اختلاف بین نهادهای مختلف در قم قرار گرفته و گفته شده در این اواخر؛ رای دیوان عدالت اداری مبنی به جواز مجدد دفن در آن صادر شده است.

قبرستان نو، عکس از مهیار موسویقبرستان نو، عکس از مهیار موسوی

نگارنده متن بر این موضوع صحه میگذارد که در پاییز 1401 نیز دفن اجساد در آنجا انجام شده و این مطلب بدون هیچ گونه کتمانی از سوی مسولین آرامستان نیز بیان می شود. اینکه چرا قبرستان نو که داخل شهر است و در نقطه ای خاص و پرترافیک دوباره جواز دفن گرفته جای سوال است و اینکه چر تا این حد بلا تکلیف نیز سوالی جدی تر.

قبرستان نو، عکس از امیرحسین میرقیصری
قبرستان نو، عکس از امیرحسین میرقیصری

با فرض بر اینکه از این پس قرار است که در این آرامستان تدفین انجام شود، آیا روا نیست که قسمتی از هزینه نه چندان کم این تدفین ها صرف رسیدگی به وضع آشفته این آرامستان شود؟ پس از به سرقت رفتن کابلهای برق و تخریب روز به روز این آرامستان؛ چرا نباید نسبت به ترمیم این آرامستان تدبیری اندیشه شود؟

مهیار موسوی
آبان 1401

One of the famous cemeteries in Qom is the New Cemetery, which is the memory of the founding Ayatollah, Haj Sheikh Abdul Karim Haeri. A vast cemetery that has been involved in disputes between various institutions in Qom for a long time and it has been saying recently; The decision of the Court of Administrative Justice has been issued to permit re-burial in it. The new cemetery, photo by Mehyar Mousavi, the author of the text confirms that the bodies were buried there in the fall of 1401, and this matter is expressed without any concealment by the cemetery officials. Why the new cemetery, which is inside the city and in a special and high-traffic spot, has been allowed to be buried again is a matter of question, and why it is so carefree is also a more serious question.

Assuming that from now on burials are to be carried out in this cemetery, is it not permissible that a part of the not-so-small cost of these burials is used to deal with the chaotic situation of this cemetery? After the theft of electric cables and the day-by-day destruction of this mausoleum; Why should we not think about the restoration of this tomb?

Mehyar Musavi, November 1401

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)