دسته‌بندی: مهیار موسوی

نمایی از خیابان آذر و مناره های مدرسه غیاثیه
معماری

‌ ‌‌‌پامنار‌ قم

مـقدمه در مرکز بافت تاریخی اغلب شهرهای ایران،محله‌ای وجود دارد که‌ پامنار نامیده می‌شود.۱وجه تسمیه

باغ دو دانگه

 باغ هارون آباد و باغ دو دانگه: مسکونی شده و خیابان راه آهن است.

 باغ هارون آباد

باغ هارون آباد و باغ دو دانگه: مسکونی شده و خیابان راه آهن است.

باغ قاسم دباغ

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

باغ وزیر

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

باغ دراز

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)