دسته‌بندی: مهیار موسوی

ترمنتیکا

برخی به استناد لوحه سِلوکی «پئوتینْگرایا» از قم، با نامِ «ترمنتیکا یا ثرمانتیکا Therm tic

قمساره بن لهراسب

چون شهر قم را قمساره بن لهراسب، از فرزندان پادشاه کیانی، بنا کرد. نام قم

کوه سفید

نام کوهی در بخش مرکزی که به علت برداشت بیش از حد رو به اتمام

قمرود

روستایی در بخش مرکزی قم نام دیگر رودخانه قم است.

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)