بایگانی دسته بندی

تصویر

در این قسمت از سایت اسناد تصاویر مربوط به قم نمایش داده خواهد شد. این تصاویر ممکن است متعلق به بخش های دیگر سایت نیز باشند، اما در این قسمت به طور خاص نمایش داده خواهد شد.

بانک صادرات قم در دهه ۴۰

این تصویر توسط خانم شاهد آذرنوش ارسال شده و اولین نفر سمت راست تصویر در کنار پنچره، مرحوم امیرهوشنگ آذرنوش می‌باشد. این تصویر مربوط به دهه ۴۰ می باشد. این بانک در طبقه فوقانی پاساژ امجدی در سه راه بازار قرار داشته است.

خانه تاریخی زند و موزه مردم‌شناسی قم

خانه تاریخی زند متعلق به حاج علی خان زند در مرکز بافت قدیمی قم قرار دارد. این بنای تاریخی متعلق به اواخر دوره قاجار، با قدمت ۱۳۰ ساله است که در سال ۱۳۷۹ شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. موزه مردم‌شناسی نیز در این خانه وجود…