بایگانی دسته بندی

تصویر

در این قسمت از سایت اسناد تصاویر مربوط به قم نمایش داده خواهد شد. این تصاویر ممکن است متعلق به بخش های دیگر سایت نیز باشند، اما در این قسمت به طور خاص نمایش داده خواهد شد.

دانش‌آموزان و آموزگاران دبستان قم در سال 1314 شمسی

این تصویر در روزنامه اطلاعات دوشنبه ششم بهمن ماه 1314 شمسی درج شده و در آن به سادگی لباس‌ها اشاره شده است. در واقع پس از متحدالشکل کردن لباس‌ها، این تصویر از مدرسه 1 نسوان قم هم به دلیل ارائه گزارشی در همین مورد بوده است که بسیاری از این…

مدرسه مبارکه باقریه؛ سال تحصیلی 1286-1285 شمسی

کسانی‌که در عکس شناخته شده‌اند عبارتند از: 1- مرحوم دبیرالحکما معلم ریاضی 2و 3- مرحومان ابوطالب کروبی و برادر ایشان 4- مرحوم سید رضا برقعی که بعد‌ها مدیر مدرسه باقریه شد 5- علی اشرف خان 6- سید مهدی لسان که بعد‌ها مدیر دبستان بدر شد…

دورنمای شمال شهر و میدان آستانه

آرامستان شیخان،باغ ملی، نمایی از بازار و ... در تصویر دیده می شود. تاریخ این عکس به درستی مشخص نیست. در کتاب حریم حرم، تاریخ‌های مندرج دارای اشتباهات فراوانی است. برای مثال تاریخ این عکس را دهه 1330 شمسی درج کرده و در مقابل آن تاریخ دهه…