چهار شاعر شاطر

چهار شاعر قمی به شغل شاطری نانوایی اشتغال داشته اند. گویا در دوره هایی از تاریخ سرزمین ما، نانواییها افزون بر کارکرد معمول، پایگاه گسترش فرهنگ عمومی نیز بوده اند و گرایش شاطران نانوایی به شاعری در این راستا روی داده است. برای آشنایی اجمالی با شاعران نانوا، به کتاب “تذکره ی شاعران نانوا” از احمد کرمی مراجعه شود. در اینجا به معرفی مختصر چهار شاعر شاطر قمی می پردازیم که نام نخستین تن از این چهار شاعر در تذکره ی مذکور نیامده است:
🔹1. شاطر نورمحمد قمی متخلص به شاطر (؟_1283ق):
پدر شاطر غلامحسین صفایی قمی است و شرح حال مختصر و چند نمونه از شعر او را در کتاب “تذکره ی شعرای معاصرین دارالایمان قم” نوشته ی میرزا علی اکبر فیض قمی پیدا می کنیم و جز این اثری از وی بازنمانده است.

🔹2. شاطر عباس قمی متخلص به صبوحی (1257_1315ق):
پیشتر در باره ی این شاعر مطلبی داشتیم و تا کنون دیوان او بارها انتشار یافته است و آخرین چاپ دیوان وی تحت عنوان “دیوان کامل اشعار شاطر عباس صبوحی قمی” به کوشش حسن گلمحمدی “فریاد” در سال 1391 اتفاق افتاده است.
🔹3. شاطر غلامحسین قمی متخلص به صفایی (1273_؟ق):
فرزند شاطر نورمحمد. آخرین بار، دیوان این شاعر تحت عنوان “دیوان شاطر غلامحسین قمی (صفایی)” در سال 1377 به کوشش احمد کرمی انتشار یافته است.

🔹4. شاطر مصطفی انتظاری قمی متخلص به شاطر (1309_1356ق):
اشعار او تا کنون دو بار، به کوشش محمدباقر برقعی تحت عنوان “غزلیات شاطر مصطفی قمی (انتظاری)” در سال 1335 و به کوشش احمد کرمی تحت عنوان “دیوان شاطر مصطفی قمی” در سال 1377 انتشار پذیرفته است.

دکتر علیرضا فولادی

اشتراک گذاری:

به اشتراک گذاری بر روی print
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)