دسته‌بندی: دانشنامه قم

میرزا حبیب الله صدر

میرزا حبیب اللّه صدر فرزند میر سید حسین کرکی، خاندان حسینی مزبور معتقدند که او

باغ قاسم دباغ

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

باغ وزیر

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

باغ دراز

باغ دراز، باغ وزیر و باغ قاسم دباغ: هر سه مسکونی شده و محله نیروگاه

سید احمد خان رفعت

سید احمد خان رفعت شهردار قم از  17 فروردین 1311 تا 31 شهریور 1312 بوده

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)