دسته‌بندی: اطلاع رسانی

اقدس کاظمى قمى
اطلاع رسانی

شعر‌خوانی استاد اقدس کاظمی

جلسۀ بنیاد قم پژوهی (نشست ۳۵۶) موضوع: تاریخ شفاهی: تاریخ فرهنگی – اجتماعی بانوان قم

کویر غدیر اسب
اطلاع رسانی

کویرهای استان قم

کویر چهارطاقی : کویر کوچک موسوم به چهارطاقی در سراسر جناح جنوبی دریاچه نمک و از

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)